Ansvarsfraskrivelse og Vilkår for bruk hos BestPris.no

Vi streber alltid etter å levere fullstendig og nøyaktig informasjon i vår tjeneste for pris- og produkt sammenligning. Likevel kan det oppstå feil fra tid til annen.

Informasjonskilder

Vi innhenter produktspesifikasjoner og annen relevant informasjon fra leverandører, produsenter, forhandlere og media. I tillegg samler vi inn data fra andre tilgjengelige nettsteder. Målet vårt er å ha korrekt og oppdatert informasjon på vår side, men vi kan ikke garantere at den alltid er pålitelig og nøyaktig.

Alle brukere er ansvarlige for egne handlinger på nettsiden. BestPris.no forsøker å sikre korrektheten av produkt- og prisinformasjonen som vises på nettsiden, men vi oppfordrer også våre brukere til å dobbeltsjekke prisene i butikkene før de foretar et kjøp. Vi kan ikke garantere for informasjonens nøyaktighet eller holdes ansvarlig for forbrukernes valg basert på den produkt- eller prisinformasjonen vi tilbyr. BestPris.no kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av avtaler inngått med virksomheter oppført på vår side.

Dersom du oppdager feil, setter vi stor pris på om du rapporterer dem til oss, slik at vi kan korrigere eller fjerne dem.

Lenker til eksterne nettsteder

BestPris.no inneholder lenker til andre nettsteder som eies og drives av butikker eller tredjeparter. Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på disse eksterne nettstedene.

Ingen godkjenning

Vi omtaler produkter og tjenester fra tredjeparter, inkludert varemerker og lenker til butikknettsteder, kun for informasjonsformål. Dette skal ikke anses som en godkjenning eller anbefaling fra vår side. Bruk av varemerker og lenker til butikker betyr ikke at vi indirekte eller direkte godkjenner eller anbefaler disse i tilknytning til BestPris.no.

Betaling

Bruk av BestPris.no er gratis, og vi kan ikke holdes ansvarlige for betalinger til tredjepartsleverandører som du velger å handle fra. Du er selv ansvarlig for å betale i henhold til vilkårene du samtykket til ved inngåelse av avtaler med tredjepartsleverandører.

Ansvarsfraskrivelse

A. Du forstår og aksepterer at:

 • Du bruker BestPris.no på eget ansvar.
 • Produkter og tjenester tilbys "som de er" og i den grad de er tilgjengelige.
 • Med unntak av hva vi eksplisitt tar ansvar for, fraskriver vi oss alle garantier, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om verdi, egnethet for en bestemt hensikt, ytelse og patentrettigheter.
 • Allt materiale du laster ned eller mottar via vår nettside, gjør du på eget ansvar.
 • Du er alene ansvarlig for eventuelle skader på datamaskinen din eller tap av data som følge av nedlastet materiale fra vår nettside eller åpning av e-post vi har sendt.
 • Vi er ikke ansvarlige for informasjonens nøyaktighet, resultatene du oppnår, eller påliteligheten til informasjonen, innholdet, tjenesten eller varen som tilbys eller annonseres via nettsiden. Vi kan heller ikke garantere at innholdet på nettsiden er oppdatert eller egnet for bruk utenfor Norge.
 • Ingen råd eller informasjon, verken skriftlig eller muntlig, som du mottar fra oss eller via nettsiden, skal anses som en garanti som ikke er spesifikt nevnt i våre generelle vilkår og betingelser.

B. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir vi ingen garantier for:

 • At produkter eller tjenester møter dine krav.
 • At produkter og tjenester leveres uten avbrudd, i tide, sikkert eller feilfritt.
 • At resultatene du oppnår ved bruk av produkter eller tjenester, vil være korrekte eller tilfredsstillende.
 • At kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale du har kjøpt eller mottatt via en produkt eller tjeneste, oppfyller dine forventninger.
 • At feil og mangler vil bli rettet.

Ansvarsbegrensning

I den grad loven tillater det, fraskriver vi oss ansvaret for direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader som oppstår som følge av din bruk eller manglende evne til å bruke nettsiden eller produkter eller tjenester du har kjøpt eller deltatt i, eller meldinger du har mottatt, eller transaksjoner som er inngått via tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, skader forårsaket av tap av fortjeneste, bruk, data eller andre immaterielle eiendeler, selv om vi er informert om muligheten for slike skader. Hvis du er misfornøyd med våre tjenester eller tilbud på nettsiden, har du muligheten til å avslutte din bruk av nettsiden.

Unntak og Begrensninger

I noen jurisdiksjoner tillater loven ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller unntak av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader. I slike tilfeller vil vårt ansvar bli begrenset i den grad loven tillater det.